Dronninger

Buckfast dronninger har vist sig at være en stabil og høj ydende dronning under danske forhold. Derfor avler jeg dronninger af gode og afprøvede brugsdronninger, som udvælges blandt ca. 100 ø-parrede dronninger, der alle bliver bedømt på.

  • Høj sygdomsresistens
  • Ydelse
  • Sværmtræghed
  • Fredelighed 
  • Rolige og tavlefaste bier

Ø-parring af avlsmaterialet.

Mine dronninger er parret på både Nyord og Glænø, og jeg udvælger derfor dronningerne fra flere linjer.

Jeg har i år tilmeldt mig til test af brugsdronninger, hvorfor mine avlsdronninger er testet for nosematolerance. Jeg laver udrensningstest på de dronninger jeg i første omgang valgte til dronningemødre, for på den måde, at sikre at kun de bedste bliver mødre til de dronninger jeg producerer.

Parring af salgsdronninger.

Dronningerne bliver friparret i min egen bigård, hvor jeg altid sørger for, at der er flere linjer.

Salg af dronninger.

U-parrede dronninger fra 31. maj. 125 kr.+ forsendelse

Parrede dronninger fra uge 26. 375 kr. + forsendelse.

Der gives rabat ved køb af flere.

Forsendelse 30 kr.